0630801510

Reiki

Er wordt gesteld dat bij een reiki behandeling de reiki beoefenaar als intermediair optreedt, voor het doorgeven van universele levensenergie aan de ontvanger. Volgens beoefenaars vindt deze energie zelf haar weg door het lichaam en de geest van de ontvanger. De doorgegeven energie zou een voedende en harmoniserende werking hebben op energiebanen en chakra’s. Het doorgeven van deze  vindt plaats door directe handoplegging als wel als op afstand. Dit doorgeven van energie zou een positieve invloed uitoefenen op dat wat uit balans is in ieder deel van het menselijk wezen. Het heeft een alomvattende harmoniserende uitwerking op alles waaraan energie ten grondslag ligt, zowel mensen, dieren, planten, objecten als situaties. Reiki wordt toegepast voor klachten op fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel niveau, en eveneens ter versterking van de gezondheid en welbevinden. De behandeling, ofwel handoplegging, wordt niet door alle aanhangers gezien als een geneeswijze, maar ook wel als een deugddoende ervaring zonder direct een behandeleffect op een eventuele ziekte of aandoening.

Energie

De energie waarmee men in de Reikimethode werkt is volgens beoefenaars overal aanwezig en is het fundament van de wereld. Deze energie manifesteert zich op verschillende niveaus (causaal, mentaal en fysiek) en vormt als zodanig alle voorwerpen en wezens. Energiestromen in een lichaam kunnen geblokkeerd raken door bijvoorbeeld nog niet verwerkte negatieve ervaringen uit het verleden, met lichamelijke en geestelijke problemen als gevolg, welke blokkades door handoplegging opgeheven kunnen worden.
Reiki wordt gezien als kosmische en niet als persoonlijke energie; beoefenaars zouden deze energie slechts doorgeven. Het vermogen om energie door te geven heeft volgens hen iedereen in meer of mindere mate.

Er wordt gewerkt met de handen waarbij het lichaam, met een vorm van levensenergie wordt behandeld. De term reiki bestaat uit twee Japanse karakters (kanji), te weten 霊 rei (‘geest’ of ‘ziel’) en 気 ki ‘energie’ of ‘levenskracht’).Een andere, populaire Westerse vertaling van 霊気 reiki is “universele levensenergie”, of simpelweg “het leven”, “de wereld”. Bij het toepassen van reiki worden lichaam, ziel en geest wanneer het aankomt op ziekte en genezing, als een geheel gezien.